Izolacija podruma

hidroizolacija, izolacija podruma, unutra, spoljaUpotreba delova zgrada koji su u dodiru sa tlom kao dragocen i koristan radni i/ili životni prostor sve više i više postaje popularno. Cca. 20 % ukupnih toplotnih gubitaka se može pojaviti ako se podrumski zidovi ne izoluju. U cilju smanjenja potrošnje energije, postizanja prijatne unutrašnje klime, kao i sprečavanja pojave kondenzacije, te prostorije moraju biti termički izolovane.

hidroizolacija, izolacija podruma, unutra, spoljaČak je korisno toplotno izolovati i negrejane delove zgrade koji su u kontaktu sa tlom. Na taj način pri promeni namene u budućnosti, komfor i energetska sposobnost se mogu postići bez dodatnih izolaterskih radova.

hidroizolacija, izolacija podruma, unutra, spoljaNajbolje rešenje sa stanovišta građevinske fizike, je smeštanje izolacije sa spoljašnje strane zgrade radi smanjenja rizika pojave kondenzacije sa unutrašnje strane zida ili unutar konstrukcije.

Dugotrajna izloženost spoljašnje izolacije podrumskog zida vlagi, podzemnim vodama i pritisku tla ne bi trebala da smanji izolacionu sposobnost. Za dugotrajnu funkcionalnost izolacionog materijala koji je u stalnom kontaktu sa tlom preporučljivo je razmotriti sledeće zahteve:

  • Čvrstoća na pritisak (nazivna vrednost): ≥ 0,30 N/mm2 (300 kN/m2)
  • Čvrstoća na pritisak pri dugotrajnom opterećenju: ≥ 0.11 N/mm2 (110 kN/m2)
  • Dugoročno upijanje vode u potopoljenom stanju (28 dana): ≤ 0.5 Vol.%
  • Dugoročno upijanje vode pri difuziji (28 dana): ≤ 3 Vol.%
  • Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje:
  • Upijanje vode nakon 300 ciklusa: ≤ 1 Vol.%.
  • Smanjenje čvrstoće na pritisak nakon 300 ciklusa: ≤ 10%

Naši radovi