Izolacija ravnog krova

hidroizolacija, izolacija ravnog krova, unutra, spoljaObrnuti krov je konstrukcija krova, čije su bitne odlike - suprotno od uobičajenih konstrukcija ravnog krova - da se termoizolacija postavlja iznad izolacije od vlage. Ova kombinacija je postala moguća tek nakon pronalaska izolacionih materijala koji praktično ne upijaju nikakvu vodu.

Ovakva konstrukcija krova poseduje sledeća tri obeležja:

Sigurnost:

Za dugi vek trajanja konstrukcije ravnog krova odlučujuče je optimalno usklađivanje pojedinačnih funkcija. Zaštita noseće konstrukcije protiv nevremena i vlage obezbeđena je dugotrajnom i otpornom izolacijom od vlage. To je pak pre svega moguće, kad se ta izolacija od vlage zaštiti upravo izolacionim pločama protiv ekstremne vreline, odnosno mrazeva.

hidroizolacija, izolacija ravnog krova, unutra, spoljaStoga je nanošenje termičke izolacije i daljih zaštitnih slojeva preko izolacije od vlage samo jedna logična konsekvenca. Dalje, ovakvim postavljanjem izolacije od vlage već se u samom početnom stadijumu ugradnje objekat štiti od slučajnih oštećivanja. Ravni krovovi prema obrnutom principu već godinama se dokazuju kao dobri i odgovaraju "priznatim pravilima tehnike".


Jednostavnost:

Jasno međusobno razdvajanje sloja noseće konstrukcije , sloja izolacije od vlage i sloja termoizolacije. Ispod izolacije od vlage nema potrebe za postavljanje blokade pare, kao i sloja za izjednačavanje pritiska pare.

Ekonomičnost:


Dobra iskustva sa obrnutim krovom u odnosu na trajnost i jednostavnu gradnju su važni preduslovi za ekonomičnost. Odličan koeficijent termičke izolacije - obračunska vrednost sposobnosti provođenja toplote iznosi na primer 0,035 (W/mK) - omogućava manje debljine izolacionog materijala. Da se dobrom termičkom izolacijom smanjuju troškovi grejanja i da se tim merama štiti i životna sredina - to je razumljivo samo po sebi.

Brzo i kvalitetno obavljanje hidroizolacije krovova

Naši radovi