Kondor

bitumen, mazanje, nanosenjeKONDOR TRAKA - izradjena je od bitumenske mase u cijem jezgru se nalazi stakleni voal. Koristi se za hidroizolaciju objekata u kombinaciji sa bitumenom i bitulitom.


Naši radovi