Vodena proba

Nakon žavršetka postavljanja hidroizolacije vršimo vodenu probu.

Naši radovi